आमची समिती

डॅा.किसनराव जगन्नाथ जेधे.

निवासस्थान:- अंबरनाथ .

सल्लागार ,ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

सन २०२० ते २०२३

९८३३८२०६०१

श्री.बाळकृष्ण साळी.

निवासस्थान ,सुरत.

वेब डिझाईनर.

सन २०२० ते २०२३

९०३३६०३६९६

श्री.ईश्वर एकनाथ फंड.

निवासस्थान ,डोंबिवली.

कोषाध्यक्ष,ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

२०२० ते २०२३

८६५२२१५१६३

राजेश जग्गनाथ साळी.

निवासस्थान ,बदलापुर.

सदस्य,तांत्रिक कमिटी.

सन २०२० ते २०२३

९२०९२०३६९६

श्री.विनोद वसंतराव सजगुले.

निवासस्थान ,ठाणे.

अध्यक्ष,ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

सन २०२० ते २०२३

९८९२३९३३७१/०२२-२५३२८९६३.

श्री.उदयकुमार लालचंद साळी.

निवासस्थान:- अंबरनाथ .

तांत्रिक सल्लागार व सामान्य प्रशासन .ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

२०२० ते २०२३

९३२३३८६१३९

श्री गोपाळ सु. थोरात

निवासस्थान:अंबरनाथ.

संपादक,स्वकुळ समाचार.

२०२९ ते २०२३

७७०९३१५४९८

श्री बाळकृष्ण ओंकार आढाव .

निवासस्थान ,ठाणे .

सल्लागार, ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

२०२० ते २०२३

९७५७०८६९१५

श्री बारसू रामदास सिताफळे.

निवासस्थान ,डोंबिवली .

अंतर्गत हिशोब तपासणीसाठी,ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

२०२० ते २०२३

९३२६१८२४३५.

श्री सोमनाथ कासटकर

निवासस्थान ,डोंबिवली .

सल्लागार

२०१६ ते २०१९

९८२०८२१७२६

श्री.भालचंद्र नेमिचंद साळी.

निवासस्थान ,डोंबिवली.

सल्लागार

२०२० ते २०२३

९७०२६४४२३२.

श्री गजानन सदाशिव घटे.

निवासस्थान ,डोंबिवली .

कायदेशीर सल्लागार .

२०२० ते २०२३

९८३३५२७१२२

श्री.रमेश विष्णुदास बारगजे.

निवासस्थान : कल्याण .

सहसंपादक,स्वकुळ समाचार .

२०२० ते २०२३

९८६९४८३६००.

श्री अविनाश शंकर धोत्रे.

निवासस्थान , उह्वासनगर .

सहसंपादक,स्वकुळ समाचार .

२०१६ ते २०१९

९५०३३१२५६६

श्री.राजेश शंकरराव साळी.

निवासस्थान ,डोंबिवली .

सचिव,ठाणे जि.स्व.साळी समाज.

२०२० ते २०२३

९९६७५८४०३२

श्री पुरुषोत्तम भिंगारे .

निवासस्थान:उह्वासनगर.

सदस्य,स्वकुळ समाचार .

२०१६ ते २०१९

८४२१९१०४३७.

साै.वैशाली कडेकर

निवासस्थान ,बदलापुर.

अध्यक्षा , ठाणे जि. स्वकुळ साळी समाज महिला मंडळ .

२०२० ते २०२३

९८८१३२४८९२

सौ. शैलजा सोमनाथ कासटकर.

निवासस्थान,डोंबिवली .

सहसचिव , ठाणे जिल्हा स्वकुळ साळी समाज.

२०२० ते २०२३

९८२०१४५४५१